Aktualne oferty

Położenie
działak Nr 127/7 przy ul.T. Kościuszki
Numer księgi:
SW1W/00041040/0
Obręb:
2 Gorce
Przeznaczenie:
-
Warunki:
-
Data przetargu:
0000-00-00
Data wadium:
0000-00-00
Kwota wadium:
-
Cena wywoławcza:
1.950,00
Data płatności:
0000-00-00
Data dodania:
2017-06-26 08:50:34
Odsłon:
252

Opis oferty

Oferowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi działkę nr 127/7, położoną przy ul.T.Kościuszki w obrębie 2 Gorce. Działka jest niezabudowana i przeznaczona jest pod zabudowę garażową w układzie szeregowym. Aktualnie teren jest porośnięty trawą oraz okazałym klonem o pierśnicy ok.60cm.
Działka gruntowa o kształcie prostokata i odpowiedniej proporcji długości boków, teren działki płaski.
Wielkość działki określono jako korzystną. Nieruchomość jest nieuzbrojona ale usytuowana jest na obszarze o pełnym uzbrojeniu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną (M10).

Fotografie

Formularz kontaktowy