Aktualne oferty

Ulica:

Oferowane nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki nr: 464/4, 464/5, 464/6 położone są przy ul. Górnej w obrębie 7 Kuźnice Świdnickie. Jest to peryferyjna części miasta, w odległości ok. 2,5 km od centrum. Przedmiotowe działki graniczą od strony północnej, południowej i zachodniej z gruntami niezabudowanymi, głównie użytkami zielonymi, a od strony wschodniej z odcinkiem projektowanej drogi wewnętrznej dojazdowej, która w części północno-wschodniej łączy się z ulicą Górną. Położone są na lekko falistym terenie poniżej drogi publicznej, teren niezagospodarowany, porośnięty użytkiem zielonym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki bez uzbrojenia.

0,1141ha m2
1 zdjęcia
40.000,00
Data przetargu: 0000-00-00
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Boguszów - Gorce (gmina Boguszów - Gorce : powiat wałbrzyski ; województwo dolnośląskie) stanowiąca działki gruntu o nr 15, 46, 66, 67, 6fc, 69,92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 103,104,106,107, 116, obręb Nr 5 Stary Lesieniec, o łącznej powierzchni 36,5266 ha.

Sprzedawana nieruchomość usytuowana jest w Boguszowie - Gorcach, na granicy obrębu Gorce i Stary Lesieniec, na obszarze między ul. Wesołowskiego-Masalskiego, ul. Jasną i linią kolejową Boguszów-Gorce Zachód - Czarny Bór. Wyceniane działki zlokalizowane są w odległości od 100 do 600 m od drogi wojewódz­kiej nr 367 oraz w odległości ok. 7 km od drogi krajowej nr 35. Dojazd do działek może odbywać się drogą asfaltową od strony zachodniej (ul. Wesołowskiego - Masalskiego) i od stro­ny południowej (ul. Jasna). Ponadto północna część analizowanego obszaru graniczy z linią kolejową Boguszów-Gorce Zachód - Czarny Bór.

Położenie i charakterystyka złoża

Morfologia terenu administracyjnie należącego do gminy Boguszów-Gorce jest urozmaicona. Wzniesienia przekraczają rzędną 580 m n.p.m., a deniwelacje terenu przekraczają 80 m.

Złoże porfiru „Gorce" położone jest w Sudetach Środkowych w obrębie depresji śródsudeckiej w zachodniej części niecki wałbrzyskiej. Występowanie porfiru, w którym usytuowane jest złoże stanowi jedno z ogniw w paśmie wychodni porfirów na pograniczu osadów karbonu górnego reprezentowanego przez warstwy żeclerskie i osadów czerwonego spągowca wykształconego, jako zlepieńce, piaskowce i mułowce. Warstwy żeclerskie, na których leży soczewa porfiru reprezentowane są przez piaskowce i zlepieńce.

Pasmo wychodni rozciąga się zgodnie z biegiem warstw od Czarnego Boru na północnym -zachodzie po Stary Lesieniec na południowym - wschodzie i zapada się w kierunku SW pod kątem 40-50°. Na porfirach leżą osady permu nachylone pod kątem 30 - 45° ku SW. W rejonie złoża są one przykryte utworami rzecznymi. Przyjmuje się, że porfir pochodzi z wieku górnokarbońskiego.

Złoże porfiru wykształcone jest w formie intruzji wznoszącej się do wysokości około 80 m w stosunku do otaczających ją skał osadowych. W obrębie złoża nie występują kopaliny towa­rzyszące.

Miąższość złoża waha się od 15,7 m w rejonie wychodni do 108,0 m w partii południowej. Średnia miąższość złoża w granicach udokumentowania wynosi 63,2 m.

Zalegający nad złożem nadkład stanowi gleba oraz glina zwietrzelinowa z okruchami porfiru i skał otaczających. Grubość nadkładu jest zmienna i waha się od 1,0 m do 3,9 m. Średnia miąższość nadkładu wynosi 2,5 m.

Średni stosunek nadkładu do złoża jest korzystny i wynosi 0,02 m³/t.

Wskaźnik wykorzystania złoża obliczony jako stosunek zasobów wydobytych do sumy zaso­bów przemysłowych i nieprzemysłowych wynosi 0,82.

Rodzaj i jakość kopaliny

Porfir nie wykazuje makroskopowo dużego zróżnicowania. Jest on skałą afanitową tj. bardzo drobno krystaliczną o strukturze porfirowej  z rzadkimi prakryształami,  gdzie wielkość porfirokryształków nie przekracza 0,5 cm. Cechuje go zabarwienie jasnobeżowe lub jasnosza­re z odcieniem różowawym rzadziej szare z odcieniem wiśniowym. Posiada teksturę zbitą, masywną, jest rzadko porowaty i niekiedy dość mocno spękany.

- m2
6 zdjęcia
-
Data przetargu: 2018-12-19
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

Jest to idealne miejsce do stworzenia profesjonalnej bazy rekreacyjno-sportowej oraz noclegowej dla turystów i sportowców.

Przedmiotowa nieruchomości usytuowana jest w południowo – zachodniej części kraju w miejscowości Boguszów – Gorce w dzielnicy Kuźnice Świdnickie, w powiecie Wałbrzyskim województwo dolnośląskie. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 25 o pow.: 1,2042 ha  znajduje się w środkowo – północnej części Gór Kamiennych na północno – wschodnim stoku góry Dzikowiec.

WALORY TURYSTYCZNO – WYPOCZYNKOWE
Duże kompleksy leśne, zróżnicowana rzeźba terenu od 450 do 850 mnpm.
Najwyższe wzniesienia: Mniszek 711 m n.p.m., Dzikowiec 836 m n.p.m., Chełmiec 851 m n.p.m. (na terenie Gminy Szczawno-Zdrój), szlaki turystyczne, trasy rowerowe, ściany wspinaczkowe, trasy downhillowe,
klimat podgórski, możliwość uprawiania sportów zimowych: narciarstwo klasyczne i zjazdowe, sporty ekstremalne: downhill, MTB, paralotniarstwo ,

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: 
Przedmiotowa nieruchomości usytuowana jest w południowo – zachodniej części kraju  w miejscowości Boguszów – Gorce w dzielnicy Kuźnice Świdnickie,  w powiecie Wałbrzyskim  województwo dolnośląskie, w obszarze Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich oraz obszaru Natura 2000. Nieruchomość stanowi enklawę wśród otaczających ją lasów.

Na terenie przeznaczonym do sprzedaży znajduje się niedokończony budynek hotelowy w stanie otwartym surowym.  Do najbliższych zabudowań odległość wynosi ok. 500 m. W sąsiedztwie nie¬ruchomości /na północ/ na stoku narciarskim znajduje się wyciąg krzesełkowy z kilkoma nie¬wielkimi budynkami, będącymi zapleczem socjalnym. Całoroczny budynek hotelarski - „A" miał stanowić w zamierzeniu jeden z elementów bazy noclegowo-gastronomicznej dla narciarzy i turystów. Dzikowiec jest także terenem wykorzystywanym dla lotniarstwa, motolotniarstwa, turystyki pieszej i rowerowej.
Nieruchomość położona jest 3 km od centrum miasta i drogi wojewódzkiej łączącej Wałbrzych z Jelenią Górą. W niewielkiej odległości przebiega linia kolejowa łącząca Wałbrzych Mieroszowem i dalej prowadzi do Republiki Czeskiej

12042 m2
6 zdjęcia
1.555.000,
Data przetargu: 0000-00-00
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

Nieruchomość zbudowana dwoma budynkami przy ul. Kolejowej 33 (po byłej Szkole)
Otoczenie i lokalizacja:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Boguszowie – Gorcach, dzielnica Boguszów – Śródmieście. Usytuowana jest bezpośrednio przy ul. Kolejowej, w odległości ok. 50 m od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Szybową oraz ok. 600 m od Placu Odrodzenia, który stanowi centrum handlowo – usługowe i administracyjne. Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa wielo i jednorodzinna.
Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu. Teren o pełnym uzbrojeniu. Cała nieruchomość jest ogrodzona. Na obszarze nieruchomości usytuowane jest asfaltowe boisko szkolne, plac betonowy przed budynkami oraz teren rekreacyjny o charakterze parkowym ze starodrzewem.
Stan techniczno-użytkowy:
Budynek główny szkoły: wolnostojący, podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych, posiada dwie klatki schodowe, rok budowy ok. 1900. Powierzchnia użytkowa łącznie (bez klatek schodowych): 1.378 m2.
Budynek boczny szkoły: wolnostojący, niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, posiada jedną klatkę schodową, rok budowy ok. 1900. Powierzchnia użytkowa łącznie (bez klatek schodowych): 216,5 m2.

 

 

 

 

5 zdjęcia
654.000 zł
Data przetargu: 0000-00-00
Ogłoszenie na BIP