Aktualne oferty

Ulica:

ul. Ludwika Waryńskiego 9/3
Lokal mieszkalny położony na parterze, trzykondygnacyjnego budynku wzniesionego w technologii tradycyjnej w okresie przedwojennym. Dach konstrukcji drewnianej płaski, kryty papą, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Budynek podpiwniczony. Ulica Ludwika Waryńskiego znajduje się w pośredniej strefie miasta.      W pobliżu szkoła publiczna, market i przychodnia. Do Rynku niecały kilometr.

Przedmiotowy lokal składa się z: pokoju (pow. 20,34 m2 ), kuchni (pow. 15,80 m2), przedpokoju (pow. 2,50 m2) i natrysku (pow. 1,26 m2). Wc na korytarzu do wspólnego użytku. Do lokalu przynależą dwie piwnice (pow. 3,54 m2 i 4,80 m2).

6 zdjęcia
39.000 zł
Data przetargu: 2016-08-17
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

Burmistrz Miasta ogłasza licytację stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ulicy Małgorzaty Fornalskiej 7/6 w Boguszowie-Gorcach. Lokal przeznaczony jest do remontu przez przyszłego najemcę. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 92,21 m2.

Gmina wykonała dla lokalu projekt budowlany na przebudowę lokalu mieszkalnego, który decyzją Starosty Wałbrzyskiego został zatwierdzony i udzielono pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

92,21 m2 m2
12 zdjęcia
5,44 zł/m2
Data przetargu: 2016-07-29
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

ul. S.Żeromskiego 1/6
Lokal mieszkalny położony na poddaszu budynku wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego w zabudowie wolnostojącej. Budynek położony jest na wzniesieniu przy ul. S.Żeromskiego – droga lokalna, biegnąca od strony południowo – wschodniej w kierunku Mieroszowa, a od północy łącząca się z drogą wojewódzką na 367, która łączy Boguszów z Wałbrzychem oraz w kierunku Kamiennej Góry. Ulica Stefana Żeromskiego leży w peryferyjnej części miasta w obrębie 7 Kuźnice Świdnickie i wyposażona jest w podstawowe obiekty handlowo-usługowe. Budynek elewacją frontową skierowany jest w stronę niezabudowanych gruntów zielonych, ogródków działkowych oraz dalszej odległości pojedynczej zabudowy gospodarczo – usługowej. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych. Mieszkanie nr 6 składa się z: 1 pokoju o pow. użytkowej: 26,94m² i pomieszczenia przynależnego – komórki strychowej o pow.: 10,46m². Wc dla lokalu znajduje się na zewnątrz budynku. Ogrzewanie na piec kaflowy. Lokal posiada instalację elektryczną.

 

6 zdjęcia
19.000 zł
Data przetargu: 2016-08-17
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

ul. S. Wyspiańskiego 1
Samodzielny lokal użytkowy z osobnym wejściem (od podwórza), położony w piwnicy przy przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego, z poddaszem niemieszkalnym, jedno klatkowego w zabudowie półzwartej, podpiwniczonego. Budynek usytuowany jest na rogu ulicy Stanisława Wyspiańskiego i ulicy Szkolnej – ulica osiedlowa o mniejszym natężeniu ruchu. Ulica Stanisława Wyspiańskiego położona jest w odległości ok. 300 m od centrum miasta, ma połączenie z ulicą Kolejową i Szkolną, wyposażoną w podstawowe obiekty handlowo-usługowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Kwalifikuje się do remontu kapitalnego: wymiany tynków, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania, brak WC. Składa się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni: 20,62 m².

1 zdjęcia
2.400 zł
Data przetargu: 2016-08-17
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

ul. Wysoka 1 (lokal nr 2)
Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na rogu ulicy Wysokiej i Wincentego Pstrowskiego – ulica osiedlowa o mniejszym natężeniu ruchu. Jest samodzielnym lokalem użytkowym z osobnym wejściem, położonym w piwnicy/przyziemiu budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego. Budynek położony w średniej odległości od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy handlowo – usługowej. Dojazd do budynku bezpośrednio od ulicy. Lokal składa się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 127,83 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną. Brak ogrzewania.

6 zdjęcia
21.000 zł
Data przetargu: 2016-08-17
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

ul. Wysoka 1 (lokal nr 1)
Samodzielny lokal użytkowy z osobnym wejściem, położony w piwnicy/przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego. Zlokalizowany jest na rogu ulicy Wysokiej i Wincentego Pstrowskiego – ulica osiedlowa o mniejszym natężeniu ruchu. Ulica Wysoka znajduje się w pośredniej części miasta i ma połączenie z ulicą Władysława Reymonta i Górną. Dojazd do budynku bezpośrednio od ulicy, w sąsiedztwie znajdują się budynki wielorodzinne oraz tereny zielone.
Lokal składa się z 6 pomieszczeń i wc o łącznej powierzchni użytkowej 101,38 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną. Brak ogrzewania.

6 zdjęcia
14.000 zł
Data przetargu: 2016-08-17
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

Przedmiotowe działki oznaczone są w ewidencji gruntów numerami: 251/16, 251/17, są to działki o powierzchni 21 m2 przy ul. Juliusza Słowackiego. Oferowane działki znajdują się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w części miasta, która jest dobrze skomunikowana z drogą główną wojewódzką trasa Wrocław – Jelenia Góra . Działki przeznaczone są pod budowę garaży.

2 zdjęcia
2.664,00
Data przetargu: 2016-09-07
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Boguszowie - Gorcach w obrębie Boguszów, nieopodal centrum miasta w odległości ok. 200 m od rynku. Zabudowa w tej części miasta to stare przedwojenne budownictwo wielorodzinne znacznie zużyte, w większości wzdłuż ulic głównych i bocznych o niewielkim rozproszeniu zabudowy. Budynek położony w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Świerczewskiego z ulicą Sikorskiego, posadowiony na zapleczu budynku mieszkalnego, ścianą frontową skierowany w stronę zabudowy mieszkaniowej, od strony północno -wschodniej bezpośrednio graniczy z budynkiem mieszkalnym.

Przedmiotowa działka gruntu nr 242/31 o powierzchni 0,0311 ha ma kształt prostokąta i jest działką pod budynkiem. Dojazd z ulicy Świerczewskiego poprzez działkę nr 242/31 na plac przed budynkiem o nawierzchni z kostki brukowej. Lokalizacja w kontekście sprawowanej funkcji należy uznać za średnią. Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej Nieruchomość wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości

Nieruchomość znajduje się w otoczeniu nieruchomości z zabudową mieszkaniową    wielorodzinną, gospodarczą oraz ulic publicznych. Otoczenie i mikrośrodowisko dość korzystne, dostęp do infrastruktury handlowo-usługowej dobry, do komunikacji średni. Stan usług zaplecza bytowego i komunikacji

Ta część miasta jest dobrze skomunikowana, najbliższy autobus komunikacji miejskiej znajduje   się w odległości 30 m. Położenie w sąsiedztwie zaplecza bytowego, sklepy, rynek miasta. Najkorzystniejszy sposób użytkowania

W przypadku przedmiotowej nieruchomości, sposób optymalnego  użytkowania  będzie polegał na utrzymaniu aktualnego sposobu użytkowania.

0,0311 h m2
2 zdjęcia
99.000 zł.
Data przetargu: 2016-01-13
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Boguszów - Gorce (gmina Boguszów - Gorce : powiat wałbrzyski ; województwo dolnośląskie) stanowiąca działki gruntu o nr 15, 46, 66, 67, 6fc, 69,92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 103,104,106,107, 116, obręb Nr 5 Stary Lesieniec, o łącznej powierzchni 36,5266 ha.

Sprzedawana nieruchomość usytuowana jest w Boguszowie - Gorcach, na granicy obrębu Gorce i Stary Lesieniec, na obszarze między ul. Wesołowskiego-Masalskiego, ul. Jasną i linią kolejową Boguszów-Gorce Zachód - Czarny Bór. Wyceniane działki zlokalizowane są w odległości od 100 do 600 m od drogi wojewódz­kiej nr 367 oraz w odległości ok. 7 km od drogi krajowej nr 35. Dojazd do działek może odbywać się drogą asfaltową od strony zachodniej (ul. Wesołowskiego - Masalskiego) i od stro­ny południowej (ul. Jasna). Ponadto północna część analizowanego obszaru graniczy z linią kolejową Boguszów-Gorce Zachód - Czarny Bór.

Położenie i charakterystyka złoża

Morfologia terenu administracyjnie należącego do gminy Boguszów-Gorce jest urozmaicona. Wzniesienia przekraczają rzędną 580 m n.p.m., a deniwelacje terenu przekraczają 80 m.

Złoże porfiru „Gorce" położone jest w Sudetach Środkowych w obrębie depresji śródsudeckiej w zachodniej części niecki wałbrzyskiej. Występowanie porfiru, w którym usytuowane jest złoże stanowi jedno z ogniw w paśmie wychodni porfirów na pograniczu osadów karbonu górnego reprezentowanego przez warstwy żeclerskie i osadów czerwonego spągowca wykształconego, jako zlepieńce, piaskowce i mułowce. Warstwy żeclerskie, na których leży soczewa porfiru reprezentowane są przez piaskowce i zlepieńce.

Pasmo wychodni rozciąga się zgodnie z biegiem warstw od Czarnego Boru na północnym -zachodzie po Stary Lesieniec na południowym - wschodzie i zapada się w kierunku SW pod kątem 40-50°. Na porfirach leżą osady permu nachylone pod kątem 30 - 45° ku SW. W rejonie złoża są one przykryte utworami rzecznymi. Przyjmuje się, że porfir pochodzi z wieku górnokarbońskiego.

Złoże porfiru wykształcone jest w formie intruzji wznoszącej się do wysokości około 80 m w stosunku do otaczających ją skał osadowych. W obrębie złoża nie występują kopaliny towa­rzyszące.

Miąższość złoża waha się od 15,7 m w rejonie wychodni do 108,0 m w partii południowej. Średnia miąższość złoża w granicach udokumentowania wynosi 63,2 m.

Zalegający nad złożem nadkład stanowi gleba oraz glina zwietrzelinowa z okruchami porfiru i skał otaczających. Grubość nadkładu jest zmienna i waha się od 1,0 m do 3,9 m. Średnia miąższość nadkładu wynosi 2,5 m.

Średni stosunek nadkładu do złoża jest korzystny i wynosi 0,02 m³/t.

Wskaźnik wykorzystania złoża obliczony jako stosunek zasobów wydobytych do sumy zaso­bów przemysłowych i nieprzemysłowych wynosi 0,82.

Rodzaj i jakość kopaliny

Porfir nie wykazuje makroskopowo dużego zróżnicowania. Jest on skałą afanitową tj. bardzo drobno krystaliczną o strukturze porfirowej  z rzadkimi prakryształami,  gdzie wielkość porfirokryształków nie przekracza 0,5 cm. Cechuje go zabarwienie jasnobeżowe lub jasnosza­re z odcieniem różowawym rzadziej szare z odcieniem wiśniowym. Posiada teksturę zbitą, masywną, jest rzadko porowaty i niekiedy dość mocno spękany.

36,5266 m2
6 zdjęcia
3.700.000
Data przetargu: 2016-06-15
Ogłoszenie na BIP
Ulica:

Otoczenie  i lokalizacja:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Boguszowie-Gorcach w obrębie Kuźnice Świdnickie. Budynki w tej części miasta to stare przedwojenne budownictwo wielorodzinne znacznie zużyte, w większości wzdłuż ulic głównych i bocznych o niewielkim rozproszeniu zabudowy. Przedmiotowa działka gruntu nr 137/1 o powierzchni 0,1905 ha położona na płaskim terenie o kształcie nieregularnym. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, gospodarcza oraz ogródki działkowe. Przy granicy działki od strony południowo - wschodniej przepływa potok Lesk. Teren od strony podwórza w większości porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami, ogrodzony od strony ulicy siatką na ramie i słupkach stalowych na podbudowie fundamentowej. Nieruchomość od strony wschodniej bezpośrednio graniczy wzdłuż z ulicą publiczną. Dojazd bezpośredni z ulicy Gen. Józefa Bema z możliwością parkowania od strony podwórza, odległość od centrum miasta ok. 2 km.
San techniczno – użytkowy:
Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość wyposażona w sieć wodociągową, energetyczną i teletechniczną, przyłącze sieci gazowej znajduje się przy budynku.
Budynek po byłej szkole podstawowej piętrowy z poddaszem mieszkalnym i strychem, podpiwniczony o rzucie prostokąta w zabudowie wolnostojącej. Budynek posiada dwa osobne wejścia, oraz klatki schodowe. Do części użytkowej (szkoły), drzwi wejściowe znajdują się od strony podwórza, do części mieszkalnej wejście znajduje od strony ulicy.
Ściany murowane w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej, na przyziemiu ceramiczno - kamienne. Stropy odcinkowe ceramiczne na belkach stalowych nad piwnicami, pozostałe drewniane. Zadaszenie stanowi dach mansardowy drewniany stromy z facjatami o konstrukcji płatwiowo - wieszarowym, więźba dachowa kryta dachówką ceramiczną karpiówką. Obiekt wyposażony w instalacje elektryczną oświetleniową i alarmową, wodociągową, kanalizacyjną teletechniczną oraz centralnego ogrzewania. Budynek znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych Miasta Boguszów - Gorce oraz wykazie obszarów zabytkowych Miasta Boguszów - Gorce. Wewnątrz i na zewnątrz budynek w stanie dobrym, w dobrym stanie klatka schodowa.
Rok budowy około 1914 rok pow. zabudowy – 244,80 m2, pow. użytkowa – 491,30 m2.  Kubatura - 2892,70 m3

6 zdjęcia
350.000,00
Data przetargu: 2016-09-14
Ogłoszenie na BIP